In memoriam Pierre de Laat 1940 – 2021.

Vandaag bereikte ons het verdrietige bericht dat Pierre de Laat, op 27 oktober jl. op 81 jarige leeftijd is overleden. Pierre was een van de oprichters van onze psychodrama-opleiding NVGP.

Pierre de Laat 2012

Hij behoorde tot de eerste generatie psychotherapeuten die vanaf 1967 in Nederland en Vlaanderen van Dean en Doreen Elefthery het ambacht van psychodramaturg leerde. Het werk van de Elefthery’s kenmerkte zich door het accent op de human relations. Pierre zat in de organisatie van een meerdaags congres ter gelegenheid van 40 jaar Elefthery in Nederland dat in 2008 zijn beslag kreeg met medewerking van psychodramaturgen uit heel Europa. Hij onderwees samen met Leni Verhofstadt – Deneve aan de psychodrama-opleiding in Gent, België. Als arts was hij geboeid en trots op de neurobiologische ontdekkingen aan het begin van deze eeuw. Zij gaven een fundament aan wat hij intuïtief al wist en praktiseerde.  In 2005 stond hij met Marijke Arendsen Hein, Henk Gilhuis, Edith Wegman en ondergetekende aan de wieg van de Psychodrama-opleiding NVGP die in 2006 van start ging. Pierre is van grote betekenis geweest voor onze opleiding waaraan hij tot februari 2012 als coördinator, docent en supervisor met hart en ziel heeft gewerkt. Voor mij persoonlijk is Pierre van betekenis geweest omdat hij mij over de schroom heen geholpen heeft om mijn kennis in onderwijs en workshops aan anderen ter beschikking te stellen en daar ook nog plezier aan te beleven. Van zijn zachte stimulerende met vaak heel droge humor doorspekte werkwijze hebben we tot 31 oktober 2014 mogen genieten. Op die datum sloot hij met de presentatie van het mede onder zijn redactie tot stand gekomen boek “Psychodrama in de Praktijk, Therapie op de Vloer” (isbn 978-90-797-2990-6) zijn werkzame publieke leven af, omdat zijn gezondheid het niet langer toeliet.

Ik wil hem bedanken, voor het vele dat ik van hem gekregen heb niet alleen vanuit mijzelf, maar ook namens de honderden mensen die hem toegang gaven tot hun binnenwereld waar hij met respect en nieuwsgierigheid als psychodramadirector samen met hen rondging met een niet aflatende bereidheid om te helpen om daarin een voor de protagonist betere orde te scheppen.

Pim van Dun.