Covid-19

De Covid-19 quarantaine eist op alle fronten zijn tol. De toepassing van psychodrama moest evenzeer aangepast worden aan de geldende voorzorgsmaatregelen.

Sinds de eerste lockdown in maart 2020 heeft ook de opleiding haar werkwijze aangepast aan de voorschriften van de overheid. Concreet betekent dit dat de lopende cursusweekends opgeschort moesten worden en dat de opleiding moest uitkijken naar een andere locatie. Dat is daar geworden waar de opleiding in 2006 ooit begon. We zijn te gast bij Pro Persona, locatie CVP in Lunteren. De live lessen worden hervat zodra daarvoor het licht op groen springt vanuit de overheid. In de tussenliggende periode is in verschillende samenstellingen online gewerkt met psychodrama, intervisie en supervisie.

Zolang dat nodig is nemen wij de nodige voorzorgsmaatregelen. Hierbij zijn de overheidsvoorschriften leidend.