Aanmelden

Bureau ‘Jans’,
Annita van den Ouden,
St. Joostmeet 3,
4301 JS Zierikzee
contact@psychodrama-opleiding.nl
aanmeldformulier
Bij aanmelding worden van de aspiranten een schriftelijke motivatie verwacht en een kort CV.
De aanmeldingen zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Informatie

Inhoudelijke informatie
Petra van Hulsen
06 19 68 30 57
Pvanhulsen@xs4all.nl

zakelijke informatie
Annita van den Ouden
0111-416906
contact@psychodrama-opleiding.nl

U krijgt op aanvraag een gedetailleerd programma van de cursus en informatie over toelating, wijze van betalen en over het studiemateriaal.

Bestuur

John Barnhoorn, Pauline ten Harmsen van der Beek (VZ), Herman Toussaint

Algemene voorwaarden en regelingen

U treft hier de algemene voorwaarden en regelingen.

Klachtenregeling

U treft hier het klachten reglement.

Logo: Jan Oebele Mulder
Fotografie: Harriët Bergsma
Ontwerp website : Monica Schokkenbroek
Realisatie website: www.othersites.nl