Psychodrama Opleiding

De gehele opleiding, inclusief stage en supervisie duurt 3 jaar. De opleiding wordt aangeboden in twee series van acht weekenden, verspreid over een periode van twee jaar. In het 3e jaar werkt de cursist zelfstandig met psychodrama en wordt daarbij in acht regiogebonden bijeenkomsten  gesuperviseerd door een docent.

Na deze opleiding kan de cursist zelfstandig de methodiek psychodrama toepassen binnen èlk psychologisch, psychotherapeutisch of agogisch kader.

Hoe de opleiding is opgebouwd?

De cursus is gecomprimeerd en intensief. Het leerproces heeft zes lagen:

  • Leerervaring opdoen en de kunst afkijken
  • De cursisten vormen samen ook een leergroep waarin eigen materiaal behandeld wordt
  • Studeren
  • In een veilige groep (van minimaal 12 en maximaal 16 cursisten) oefenen onder begeleiding van ervaren docenten/opleiders
  • Reflectieverslagen en werkstukken maken die worden bediscussieerd en beoordeeld
  • Aan de supervisor rapporteren en laten zien hoe er gewerkt is

In de beide cursusjaren wordt psychodrama voorgedaan, onderwezen, ervaren en getraind. In het derde jaar werkt men onder supervisie zelfstandig met psychodrama of met psychodramatechnieken.

In het eerste jaar ligt de nadruk op leerervaring, methodiek, structuur en techniek in alle rollen en technieken van psychodrama.

Op zaterdag oefenen de cursisten deze rollen zèlf, onder de directe supervisie van de docenten/opleiders. Aan de hand van vragen maakt elke cursist die director was een reflectieverslag van het psychodrama dat zij/hij begeleid heeft.

Een cursist over onze opleiding

‘Thanks to the course, I am being able to further practice, experience and observe role reversal, continuously expanding my ‘bagage of possibilities’. I look forward to further study the effect of role reversal in my professional activity as a psychodramatist, in particular the advantages of using this technique in couples counseling.’

2018, Joanna Moreira, Psycholoog, psychodramatherapeut NVGP.

In de loop van het eerste jaar wordt door elke cursist een werkstuk gemaakt over een onderwerp uit de psychodrama literatuur dat door een docent wordt beoordeeld.

Er zal worden aangegeven of een cursist wordt toegelaten tot het tweede jaar, of dat aanvullende inspanning nodig is.

In het tweede jaar worden er Psychodrama technieken geoefend vanuit theoretische kaders.

In het tweede jaar wordt op de vrijdag wederom een leerpsychodrama gedaan, en wordt er theorie besproken. Ook in de tweede reeks bestaat het belangrijkste deel van de opleiding uit ervaring opdoen als groepslid, protagonist en antagonist, maar vooral als director en co-director.

Psychodrama technieken worden geoefend vanuit verschillende theoretische kaders zoals:

  • Schematherapie
  • Transactionele Analyse
  • MBT
  • Systeemtheorie

Ook is er in het tweede jaar plaats voor verdieping (zoals trauma of lichaamsbeleving in psychodrama) en ‘verzoeknummers’. Een speciaal onderdeel van het tweede jaar is het leren werken met individuele cliënten, partner relaties en systemen.

Aan het slot van het tweede jaar is er een cognitieve toets, vooral naar aanleiding van het gemaakte werkstuk (dat dient te gaan over een dilemma dat de cursist is tegengekomen tijdens het tweede opleidingsjaar en de discussie daarover).

Studiebelasting

Studiebelasting ca. 4 uur per week

Vrijstellingsbeleid

De opleiding geeft geen vrijstellingen op enkele uitzonderingen na. Dit wordt beoordeeld in het kennismakingsgesprek.

Voor wie is de Psychodrama opleiding >>

Kosten

De totale kosten voor de opleiding zijn € 6450, inclusief artikelen (als pfd-bestanden) en voor de duur van de opleiding online toegang tot Office 365. Exclusief de aan te schaffen boeken (ca. € 160,=).

D.w.z: Bij een minimum aantal van 10 ingeschreven cursisten zijn de kosten voor het 1e en het 2e studiejaar € 2725 per jaar, inclusief studiemateriaal.

De kosten voor het 3e jaar, het supervisiejaar, zijn 1000 euro.

Cursusdata:

C8 2023 tweede jaar

Weekend II-1    6 en 7 januari
Weekend II-2    3 en 4 februari
Weekend II-3    10 en 11 maart
Weekend II-4    31 maart en 1 april
Weekend II-5    12 en 13 mei
Weekend II- 6   8 en 9 september
Weekend II- 7   6 en 7 oktober
Weekend II- 8   3 en 4 november

C9 2023/2024 eerste Jaar

Weekend I-1     22 en 23 september 2023
Weekend I-2     13 en 14 oktober 2023
Weekend I-3     10 en 11 november 2023
Weekend I-4     12 en 13 januari 2024
Weekend I-5     2 en 3 februari 2024
Weekend I- 6    8 en 9 maart 2024
Weekend I- 7    12 en 13 april 2024
Weekend I- 8    24 en 25 mei 2024

nieuws psychodrama opleiding
NVGP Aangesloten bij Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
CRKBO Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs

Kennismaken met de opleiding

Op 22 april vindt er een introductiemiddag plaats voor iedereen die geïnteresseerd is in de opleiding die start in september. De middag wordt gehouden in Amsterdam.

Lees verder >>


Aanmelden Psychodrama opleiding?

Je kunt je nu aanmelden voor de opleidingsgroep C9 die in september 2023 start. De cursusdata voor het eerste jaar staan nu online.

Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Van cursisten van de opleiding wordt verwacht dat zij zich ook aanmelden bij de NVGP, als opleidingslid en als lid van de sector psychodrama.


Vragen over aanmelden?

Voor vragen over aanmelden en zakelijke vragen kun je bij Annita van den Ouden van Supportly terecht.

Mail je vragen naar:
contact@psychodrama-opleiding.nl
Of bel naar 0111 416 906


Brochure aanvragen

Geef je mailadres door en ontvang gelijk onze brochure in je mailbox.


Inhoudelijke vragen over onze opleiding?

Voor inhoudelijke vragen over de opleiding kun je terecht bij de opleidingscoördinator,
Petra van Hulsen.

Mail je vragen naar:
PetravanHulsen@psychodrama-opleiding.nl
Of bel naar 06 19 68 30 57