De inhoud van de opleiding

Titel                

Psychodrama opleiding NVGP
Inhoud 

Kern van de methode waarin wij opleiden is het psychotherapeutisch werken met verbeeldingen van de relaties die mensen hebben met belangrijke anderen in hun wereld, inclusief de bijbehorende rollen en interacties.

Niveau De psychodrama opleiding NVGP is een post HBO / post universitaire opleiding met diverse accreditaties.
Lengte De gehele opleiding, inclusief stage en supervisie, duurt 3 jaar.
Doelstelling

Psychodrama heeft als doel: bewustwording, acceptatie en verandering van patronen van voelen, denken, handelen in samenhang met communicatiepatronen en sociale rollen.

De methode is inzetbaar binnen élk psychologisch, psychotherapeutisch of agogisch kader.

Doelgroep

De opleiding richt zich op: psychotherapeuten en GZ- en klinisch psychologen psychiaters, artsen, vaktherapeuten, HBO-social workers, coaches en trainers.

Aanvangsniveau

Voor alle bovengenoemde beroepsgroepen geldt dat zij behalve erkende diploma’s in de eigen discipline aantoonbare ervaring moeten hebben in de behandeling of begeleiding van mensen met psychische problematiek dan wel psychische stoornissen, of in het coachen van mensen met persoonlijke of aan werk gerelateerde problemen.

Hierbij moet men tevens aantoonbare kennis en ervaring hebben van/met het werken met groepen (groepstherapie, coaching, begeleiding, onderwijs). (Bijvoorbeeld de cursus ‘Werken met groepen’ van de NVGP gevolgd hebben).

Men moet basiskennis hebben op het gebied van psychologie en psychopathologie.
Vrijstellingbeleid

De opleiding geeft geen vrijstellingen op enkele uitzonderingen na, zie brochure en algemene voorwaarden.

Studiebelasting ca. 4 uur per week, zie voor specificatie de opleidingsbrochure.

Reactie van een oud-cursist(beroep psychiater):
"De psychodramaopleiding is voor mij een welkome aanvulling op de gebruikelijke interventies die aan een psychiater ter beschikking staan: praten en pillen. Psychodrama is meer actiegericht, dringt sneller door tot de beleving van patienten, het is een krachtig instrument om mensen in beweging te brengen. Ik vond het inspirerend om in de opleiding een mix te hebben van mensen met een psychotherapeutische achtergrond en met een dramatherapieachtergrond. De docenten zijn allen wijs en bekwaam".

De cursus is bedoeld voor psychotherapeuten die aanvullend willen leren werken met psychodrama en psychodramatechnieken: psychologen, psychiaters, artsen en HBO-ers, werkzaam in de GGZ of in een particuliere praktijk. Ook zij, die geen uitgesproken psychotherapeutische opleiding nastreven kunnen deelnemen, evenals psychotherapeuten in opleiding. Voor cursisten afkomstig uit aanpalende disciplines is het belangrijk te weten dat de opleiding er van uitgaat dat basiskennis over de belangrijkste  psychotherapeutische stromingen bekend wordt verondersteld. Om zich te kunnen inschrijven, moet men zich eerst bij de NVGP als ‘opleidingslid’ en als lid van de sector psychodrama aanmelden.

De opleiding bestaat uit twee series van acht weekends, verdeeld over twee jaar, te volgen op vrijdagen van 16.00 – 22.00 en zaterdagen van 09.00 – 17.00. (ca. 100 uur per jaargang). Na het cursorisch gedeelte volgt een jaar supervisie.
De cursisten vormen een psychodrama-leer-groep. Er zal gewerkt worden met eigen materiaal, volgens een van te voren bekendgemaakt schema.

Na afloop van het derde jaar krijgt elke cursist een certificaat van de NVGP, 'Psychodramatherapeut NVGP'. Met dit certificaat worden door de NVGP 20 zogenaamde modulepunten toegekend die gelden voor de reguliere opleiding tot groepspsychotherapeut. Voor meer informatie, zie de website van de NVGP.
Aard van de cursus

De cursus is gecomprimeerd en intensief. Het leerproces heeft vijf lagen:
1. Leerervaring opdoen en de kunst afkijken.
2. Studeren.
3. In een veilige groep oefenen onder begeleiding van ervaren docenten/opleiders.
4. Reflectieverslagen en werkstukken maken die worden bediscussieerd en beoordeeld.
5. Aan de supervisor rapporteren en laten zien hoe er gewerkt is.

In de beide cursusjaren wordt psychodrama voorgedaan, onderwezen, ervaren en getraind. In het derde jaar werkt men onder supervisie zelfstandig met psychodrama of met psychodramatechnieken.


Eerste jaar

In het eerste jaar ligt de nadruk op leerervaring, methodiek, structuur en techniek in alle rollen en technieken van Psychodrama. Op vrijdag zullen de docenten de rol van Director en Co-director op zich nemen, zodat de cursisten deze rollen kunnen zien en aan den lijve ervaren hoe het is om lid te zijn van een psychodramagroep (leertherapie). Op zaterdag oefenen de cursisten deze rollen zélf, onder de directe supervisie van de docenten/opleiders. Aan de hand van vragen maken telkens twee cursisten van elk weekend een reflectieverslag voor de groep. In de loop van het eerste jaar wordt door elke cursist een werkstuk gemaakt dat door de docenten wordt beoordeeld. Er zal worden aangegeven of een cursist wordt toegelaten tot het tweede jaar, of dat aanvullende inspanning nodig is.

Tweede jaar

In het tweede jaar wordt op de vrijdag één leerpsychodrama gedaan en worden werkstukken besproken. Ook in de tweede reeks blijft het belangrijkste deel van de opleiding gewijd aan ervaring opdoen als groepslid, protagonist en antagonist, maar vooral als Director en Co-director. Daarnaast wordt geoefend met speciale scripts en gewerkt aan bepaalde vaardigheden als leiding geven, cliënten aannemen en introduceren, verslagen maken, procesevaluaties verrichten, etc. Ook is er in het tweede jaar plaats voor ‘verzoeknummers’. Een speciaal onderdeel van het tweede jaar is het leren werken met individuele cliënten, (echt)paarrelaties en systemen. Aan het slot van het tweede jaar is er een cognitieve toets, vooral naar aanleiding van het gemaakte werkstuk en de discussie daarover.

Derde jaar

In het derde jaar hebben acht supervisiebijeenkomsten plaats in regiogebonden groepen van 3 à 4 personen, onder leiding van een van de docenten/opleiders.
Het supervisiejaar wordt afgesloten met de feestelijke certificering door de NVGP.