Algemene Voorwaarden en Regelingen

 Hieronder staan de diverse Voorwaarden en Regelingen:

- Algemene Voorwaarden.

- Opleidingsovereenkomst.

- Privacy Beleid.

Disclaimer

De informatie geplaatst op www.psychodrama-opleiding.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het bestuurvan de stichting Psychodrama-opleiding NVGP. Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de site. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De stichting Psychodrama-opleiding NVGP kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.psychodrama-opleiding.nl. Het is mogelijk dat via deze internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De stichting Psychodrama-opleiding NVGP kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Auteursrecht

De stichting Psychodrama-opleiding NVGP behoudt het auteursrecht op de via de internetsite van de psychodrama-opleiding verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van de stichting Psychodrama-opleiding NVGP mag zonder schriftelijke toestemming van de stichting openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.

Colofon

Deze site is in opdracht van de De stichting Psychodrama-opleiding NVGP ontwikkeld.
Ontwerp Logo: Jan Oebele Mulder, Utrecht
Website: www.wegmanonline.nl WEBDESIGN Maarssen