Hoe de opleiding is opgebouwd

De cursus is gecomprimeerd en intensief. Het leerproces heeft vijf lagen:

  1. Leerervaring opdoen en de kunst afkijken.
  2. De cursisten vormen samen ook een leergroep waarin eigen materiaal behandeld
    wordt
  3. Studeren.
  4. In een veilige groep oefenen onder begeleiding van ervaren docenten/opleiders.
  5. Reflectieverslagen en werkstukken maken die worden bediscussieerd en beoordeeld.
  6. Aan de supervisor rapporteren en laten zien hoe er gewerkt is. In de beide cursusjaren wordt psychodrama voorgedaan, onderwezen, ervaren en getraind. In het derde jaar werkt men onder supervisie zelfstandig met psychodrama of met psychodramatechnieken.

Eerste jaar

In het eerste jaar ligt de nadruk op leerervaring, methodiek, structuur en techniek in alle rollen en technieken van Psychodrama. Op vrijdag zullen de docenten de rol van Director en Co-director op zich nemen, zodat de cursisten deze rollen kunnen zien en aan den lijve ervaren hoe het is om lid te zijn van een psychodramagroep (leertherapie). Op zaterdag oefenen de cursisten deze rollen zélf, onder de directe supervisie van de docenten/opleiders. Aan de hand van vragen.maakt elke cursist die director was een reflectieverslag van het psychodrama dat zij/hij begeleid heeft. In de loop van het eerste jaar wordt door elke cursist een werkstuk gemaakt over een onderwerp uit de psychodrama literatuur dat door een docent wordt beoordeeld. Er zal worden aangegeven of een cursist wordt toegelaten tot het tweede jaar, of dat aanvullende inspanning nodig is.

Tweede jaar

In het tweede jaar wordt weer op de vrijdag één leerpsychodrama gedaan, en wordt er theorie besproken Ook in de tweede reeks bestaat het belangrijkste deel van de opleiding uit ervaring opdoen als groepslid, protagonist en antagonist, maar vooral als director en co-director. Psychodrama technieken worden geoefend vanuit verschillende theoretische kaders zoals Schema therapie, Transactionele Analyse, MBT en de Syteemtheorie. Ook is er in het tweede jaar plaats voor ‘verzoeknummers’. Een speciaal onderdeel van het tweede jaar is het leren werken met individuele cliënten, partner relaties en systemen. Aan het slot van het tweede jaar is er een cognitieve toets, vooral naar aanleiding van het gemaakte werkstuk (dat dient te gaan over een dilemma dat de cursist is tegengekomen tijdens het tweede opleidingsjaar en de discussie daarover).

Certificaat

Hierbij moet men tevens aantoonbare kennis en ervaring hebben van/met het werken met groepen (groepstherapie, coaching, begeleiding, onderwijs). (Bijvoorbeeld de cursus ‘Werken met groepen’ van de NVGP gevolgd hebben).
Men moet basiskennis hebben op het gebied van psychologie en psychopathologie.

Wanneer

De lopende opleidingsgroep is gestart op 12 januari 2018:
Data in 2018:
12/13 januari, 9/10 februari, 9/10 maart, 20/21 april, 25/26 mei, 14/15 september,
5/6 oktober, 2/3 november.
Data in 2019:
11/12 januari, 8/9 februari, 8/9 maart, 12/13 april, 17/18 mei, 13/14 september,
11/12 oktober, 8/9 november.
De volgende opleidingsgroep start in 2020.

Waar

Alle weekendbijeenkomsten vinden plaats in het Antonius Ziekenhuis in Utrecht , Leidsche Rijn, Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht.