Psychodrama Opleiding NVGP

Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie ‘Om te veranderen is anders gaan denken niet genoeg, als men naast nieuwe inzichten ook anders gaat voelen en handelen is kans op herstel veel groter.’

Doelstelling

Kern van de psychodrama methode waarin wij opleiden is het psychotherapeutisch werken met verbeeldingen van de relaties die mensen hebben of hadden met belangrijke anderen in hun wereld, inclusief de bijbehorende rollen en interacties.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor psychotherapeuten, GZ- en klinisch psychologen, psychiaters, artsen, vaktherapeuten, HBO-social workers, coaches en trainers. Ook zij, die geen uitgesproken psychotherapeutische opleiding nastreven kunnen
deelnemen, evenals psychotherapeuten in opleiding. Voor cursisten afkomstig uit aanpalende disciplines is het belangrijk te weten dat de opleiding er van uitgaat dat basiskennis over de belangrijkste psychotherapeutische theorieën bekend wordt
verondersteld. Om zich te kunnen inschrijven, moet men zich eerst bij de NVGP als ‘opleidingslid’ en als lid van de sector psychodrama aanmelden.

Niveau & aanvangsniveau

De psychodrama opleiding NVGP is een post HBO / post universitaire opleiding met diverse accreditaties.

Aanvangsniveau

Voor alle bovengenoemde beroepsgroepen geldt dat zij behalve erkende diploma’s in de eigen discipline aantoonbare ervaring moeten hebben in de behandeling of begeleiding van mensen met psychische problematiek dan wel psychische stoornissen, of in het coachen van mensen met persoonlijke of aan werk gerelateerde problemen.
Hierbij moet men tevens aantoonbare kennis en ervaring hebben van/met het werken met groepen (groepstherapie, coaching, begeleiding, onderwijs). (Bijvoorbeeld de cursus ‘Werken met groepen’ van de NVGP gevolgd hebben). Men moet basiskennis hebben op het gebied van psychologie en psychopathologie.

Duur

De gehele opleiding, inclusief stage en supervisie, duurt 3 jaar. De opleiding wordt aangeboden in twee series van 8 weekenden, verspreid over een
periode van twee jaar. In het 3e jaar werkt de cursist zelfstandig met psychodrama, en wordt daarbij in 8 regiogebonden supervisiebijeenkomsten gesuperviseerd door een docent. Na deze opleiding kan de cursist zelfstandig de methodiek psychodrama toepassen binnen élk psychologisch, psychotherapeutisch of agogisch kader.

Studiebelasting

Studiebelasting ca. 4 uur per week

Orientatie-middagen/avonden

De opleiding organiseert geregeld oriëntatie-middagen of -avonden voor belangstellenden. Tijdens die middag wordt informatie over de opleiding verstrekt, is er gelegenheid tot vragen stellen aan een van de docenten, en kan er ervaring opgedaan worden met enkele psychodramatechnieken.

Vrijstellingsbeleid

De opleiding geeft geen vrijstellingen op enkele uitzonderingen na. Dit wordt beoordeeld in het kennismakingsgesprek.

Kosten

De totale kosten voor de opleiding zijn € 5850, inclusief een reader met artikelen en exclusief de aan te schaffen boeken (ca. € 160,=).
D.w.z: Bij een minimum aantal van 10 ingeschreven cursisten zijn de kosten voor het 1e en het 2e studiejaar € 2525 per jaar, inclusief studiemateriaal. De kosten voor het 3e jaar, het supervisiejaar, zijn 800 euro.

Accreditatie

Accreditatie is verleend door
FGzP 92 punten
SRVB 75 punten
NVGP 30 punten

Wanneer uw beroepsvereniging hier nog niet bij staat kunt u met ons overleggen of voor die vereniging accreditatie kan worden aangevraagd.