STAP subsidie beschikbaar voor de opleiding

Goed nieuws: vanaf heden kun je als werknemer, ZZP’er of werkzoekende bij het UWV een STAP-budget van maximaal € 1.000 aanvragen voor het volgen van een opleiding of module.  
Deze subsidie is in de plaats gekomen voor de fiscale aftrek van scholingskosten.  

Ook de psychodrama-opleiding NVGP komt voor het STAP-budget in aanmerking. 
 
Er zijn verschillende aanvraagtijdvakken waarbij je de subsidie kunt aanvragen. Voor de start van onze opleiding zijn de komende twee tijdvakken van belang: 
 
Nieuw aanvraagtijdvak start op maandag 1 mei a.s. om 10:00 uur  
De eerstvolgende aanvraagperiode start op maandag 1 mei a.s. om 10.00 uur. 
De tweede aanvraagperiode die van belang is voor onze opleiding is maandag  
3 juli a.s. om 10.00 uur.  

Als je deel wilt nemen aan onze opleiding die op 22 september a.s. start, is het aan te raden om je zo snel mogelijk aan te melden bij onze opleiding. Dit doe je door het formulier op onze website in te vullen en aan te vinken dat je gebruik wilt maken van STAP-budget. 

Je krijgt dan een bevestiging waarbij gevraagd wordt om je CV en motivatie aan te leveren via de e-mail. 

Na ontvangst van je CV en motivatie plannen we een (online) intakegesprek met een van de opleiders in en als je daarna aangeeft daadwerkelijk deel te willen gaan nemen, sturen wij je een STAP-aanmeldingsbewijs. Dit bewijs heb je nodig bij het aanvragen van je STAP-subsidie. 

Nog even op een rijtje: 

Stap 1. Schrijf je in voor onze opleiding 

Ga op onze website naar het inschrijfformulier voor de opleiding.  In het inschrijfformulier  vink je aan dat je STAP-budget gaat aanvragen. 

Stap 2. Stuur je CV en motivatie op 

Stuur je CV en motivatie zo snel mogelijk via de e-mail naar contact@psychodrama-opleiding.nl. 
Na ontvangst van je stukken nemen wij contact op voor een intakegesprek met jou.  

Stap 3. Intakegesprek 

Als uit het gesprek blijkt dat je bent toegelaten, ontvang je van ons het STAP-aanmeldingsbewijs. Dit bewijs heb je nodig bij het aanvragen van STAP-budget bij het UWV. Dit aanvragen moet je zelf doen. 

Stap 4. Vraag direct nadat de aanvraagperiode is gestart zelf STAP-budget aan bij het UWV (wees er snel bij: op=op!) 

Vraag direct nadat de aanvraagperiode is gestart zelf jouw STAP-budget aan op de website van het UWV.  Je ontvangt van hen bericht zodra het STAP-budget is toegekend. 
Doe dit voor de opleiding die start op 22 september a.s. bij voorkeur in de tijdvakken 1 mei t/m 2 juli en 3 juli t/m 3 september. 
 
Belangrijk: de periode tussen jouw aanvraag bij het UWV en de start van je opleiding moet minimaal 4 weken (28 dagen) zijn, ook moet de opleiding die je wilt volgen binnen 6 maanden na afloop van de aanvraagperiode waarin het STAP-budget is aangevraagd, beginnen. 

Stap 5. De psychodrama-opleiding verrekent het STAP-budget met de opleidingskosten 

De psychodrama-opleiding ontvangt het aan jou toegekende STAP-budget en verrekent dit met de kosten van je opleiding. 

Let op dat je het STAP-budget voor elk studiejaar opnieuw moet aanvragen. Het budget wat je nu aan kunt vragen, geldt alleen voor het eerste opleidingsjaar. 

STAP Subsidie