Insight is in the action is het motto van J.L. Moreno, de grondlegger van psychodrama. Met andere woorden door te doen, te ervaren, te voelen in combinatie met denken, leren we . Daarom oefenen onze cursisten vanaf dag 1 met de methodiek psychodrama. Als protagonist, antagonist, lid van het koor, als director en als co.

Psychodrama heeft als doel:

Doelstelling

  1. bewustwording, acceptatie van ongezonde en belemmerende patronen van voelen, denken, handelen in samenhang met communicatiepatronen en sociale
    rollen.
  2. het doen veranderen van deze patronen en rollen in gezonde en een meer bevredigende manier van leven werken liefhebben en spelen